Skip to content

De buitenschoolse opvang

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen kinderen na schooltijd, op vrije middagen en in de vakanties terecht. Samen met vriendjes en klasgenootjes worden de kinderen zorgvuldig begeleid en is er tijd voor spel, sport. Er is gelegenheid om huiswerk te maken, waarbij de kinderen een beroep kunnen doen op de leidsters.  Wij vinden dat de buitenschoolse opvang vrije tijd is voor het schoolgaande kind. Doordat de pedagogisch medewerker het kind betrekt bij wat er gebeurt op de BSO, geeft ieder kind zelf invulling aan zijn/haar dagbesteding binnen de dagstructuur.

Omdat wij goede en verantwoorde voeding erg belangrijk vinden serveert Happynest Kinderopvang het volgende: broodmaaltijden, drinken (melk, limonade), vers fruit en regelmatig iets extra’s in de vorm van feestelijke of gezonde hapjes. Op de woensdag en tijdens vakanties wordt er regelmatig warm eten geserveerd. Wij houden zoveel als mogelijk rekening met diëten, geloofsovertuiging en eventuele speciale wensen. Tijdens de vakanties wordt er altijd een uitgebreid activiteitenprogramma binnen een thema aangeboden, met daaraan eventuele uitstapjes gekoppeld.

De doelstelling van de BSO is een pedagogisch verantwoorde opvang bieden aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Happynest Kinderopvang heeft groepen van 15- 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, zij worden begeleid door 2 pedagogisch medewerksters en een stagiaire. De BSO biedt activiteiten die zorgvuldig ingedeeld worden naar leeftijd. Hiermee spelen we in op de behoeften van kinderen die op dat moment in dezelfde ontwikkelingsfase zitten.

Voordelen hierbij zijn:

Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in de groep
De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie
Jonge kinderen leren van oudere kinderen
Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen

Voordelen hierbij zijn:

Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in de groep
De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie
Jonge kinderen leren van oudere kinderen
Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen
Back To Top