Skip to content

De kinderopvang

Happynest Kinderopvang werkt met een horizontale groep, dat wil zeggen dat een groep bestaat uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en in dezelfde ontwikkelingsfase. Er kan sprake zijn van een babygroep, een dreumesgroep en peutergroep. De leeftijdsopbouw van een horizontale groep kan verschillend zijn bv. een babygroep van 0-2 jaar of van 2 -4 jaar.
Kinderen blijven gedurende een bepaalde periode in dezelfde groep, bij het ouder worden stromen zij door naar een andere horizontale groep.

 Voordelen van een horizontale groep zijn o.a.

De pedagogisch medewerker kan goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de behoeftes en interesse van de hele groep
Activiteiten, spelmateriaal en groepsregels zijn afgestemd op de ontwikkelingsfases van de groep kinderen
Er zijn meer speelkameraadjes van dezelfde leeftijd om op hetzelfde niveau samen mee te spelen en te ontdekken
Het dagritme is afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de behoeftes van de groep. Op een babygroep is meer sprake van een individueel dagritme op een peutergroep een gezamenlijk dagritme
Op een babygroep is een rustigere sfeer te creëren om de ruimte veilig te ontdekken
De groep blijft een uitdaging voor de oudste kinderen

Zoveel mogelijk individuele aandacht

Ieder kind heeft zijn eigen stamgroep, daar waar mogelijk wordt een open-deuren-beleid gehanteerd. Dit betekend dat uw kind een kijkje kan nemen op de andere groepen en automatisch went aan andere leidsters en andere materialen, waardoor uw kind uitgedaagd wordt zich optimaal te ontwikkelen.

Om de ontwikkeling van de kinderen op te volgen, heeft elk kind een observatiemapje. Happynest Kinderopvang vind het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op het kinderdagverblijf. Binnen ons kinderdagverblijf proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie. Dat wil zeggen dat wij proberen om kinderen op hetzelfde moment te laten slapen en eten zoals ze thuis gewent zijn. Om zoveel mogelijk individuele aandacht te kunnen geven, is de grootte van de babygroep beperkt.

Op elke groep staan per dag minimaal twee vaste gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers hebben een pedagogische opleiding gevolgd op minimaal MBO niveau. De pedagogisch medewerker wordt in haar werk ondersteund door leidsters in opleiding en stagiaires.

Back To Top