Skip to content

Op de groep werken meerdere leidsters. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. De groepsleiding wordt bijgestaan door stagiaires en samen vormen zij een team. Happynest Kinderopvang is van mening dat een goed contact met de ouders van groot belang is.

De pedagogisch medewerkers en ouders hebben de gelegenheid de opvoeding met elkaar te delen en waar gewenst en mogelijk op elkaar af te stemmen. Dagelijks vindt er overleg plaats tussen ouders en de groepsleiding over de opvoeding/verzorging van het kind.

Back To Top