Skip to content

De doelstelling van de BSO is een pedagogisch verantwoorde opvang bieden aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Happynest Kinderopvang heeft groepen van 15- 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, zij worden begeleid door 2 pedagogisch medewerksters en en stagiaire.

De BSO biedt activiteiten die zorgvuldig ingedeeld worden naar leeftijd. Hiermee spelen we in op de behoeften van kinderen die op dat moment in dezelfde ontwikkelingsfase zitten.
Voordelen hierbij zijn:

  • Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in de groep.
  • Jonge kinderen leren van oudere kinderen.
  • Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen.
  • De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.
Back To Top