Skip to content

Heeft u vragen?

Wet Kinderopvang

Kinderopvang en buitenschoolse opvang vallen onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat u als ouder zelf een overeenkomst afsluit met het kindercentrum naar uw keuze en u betaalt ook de rekening. Als ouders werk en zorg combineren, dan kan de rijksoverheid (Belastingdienst) ook bijdragen aan de kosten van de kinderopvang. Veel gestelde vragen over de wet vindt u in het Handboek Wet Kinderopvang op www.kinderopvang.net

Afmelden

Als uw kind een dag niet komt dient u dit ‘ s morgens voor 08:00 uur te melden bij de leiding van de groep.

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor het beeindigen van de opvang van uw kind bedraagt 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

Veiligheid

Dat een ongelukje nooit gebeurd, kunnen wij niet garanderen. Maar er is wel voor gezorgd dat de leidsters goed zijn opgeleid zodat zij goed handelen wanneer zich een ongelukje voordoet. Meerdere leidsters volgen hiervoor ieder jaar een EHBO-cursus. Uiteraard proberen we alle risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Dit doen we o.a. door ieder jaar een risico-inventarisatie te maken. Ook is er een brand- en evacuatieplan aanwezig, wat 2x per jaar wordt geoefend. Daarnaast beschikken we over een aantal goed opgeleide bedrijfshulpverleners. De risico-inventarisatie wordt jaarlijks gecontroleerd door de oudercommissie.

Ziekte

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind ziek wordt tijdens zijn/haar verblijf in het kindercentrum. In dat geval wordt er altijd contact opgenomen met de ouders en wordt er in onderling overleg gekeken welke actie nodig is.

Back To Top