Skip to content

Welkom bij happynest Kinderopvang

Happynest Kinderopvang heeft praktische en verantwoorde aspecten met elkaar verenigd door de veilige inrichting te combineren met een werkwijze die is gebaseerd op een pedagogisch verantwoord beleid. De kinderen worden gestimuleerd op gebieden als taalontwikkeling, zelfstandig spelen, zelfredzaamheid en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij stimuleren de kinderen om hun talenten en fantasie te ontwikkelen. Kiezen voor de juiste opvangsoort voor uw kind creëert rust voor u en geeft u een vertrouwd adres voor opvang waar uw kind kan spelen, leren en zichzelf ontwikkelen.

De juiste begeleiding

Op de kinderopvang werken meerdere leidsters. De hoeveelheid is afhankelijk van de groepsgrootte. De leidsters hebben een op het werk afgestemde opleiding. De groepsleiding wordt bijgestaan door stagiaires en samen vormen zij een team.

Happynest Kinderopvang is van mening dat een goed contact met de ouders van groot belang is. De pedagogisch medewerkers en ouders hebben de gelegenheid de opvoeding met elkaar te delen en waar gewenst en mogelijk op elkaar af te stemmen. Dagelijks vindt er overleg plaats tussen ouders en de groepsleiding over de opvoeding/verzorging van het kind.

Back To Top